sobota, Lipiec 20, 2019
Acy.pl

W dosłownym tłumaczeniu – „Feng Shui” oznacza wiatr i wodę. Sztuka ta ma swoje zasady, a pierwszą z nich jest założenie, które dzieli siły natury na płeć męską i żeńską – koncepcja Yin i Yang. Wiadomo, że kolory w mieszkaniu czy też domu mają odpowiedni wpływ na samopoczucie człowieka. Koncepcja Yin i Yang pozwala oddzielić konkretne kolory. Yin reprezentowana jest przede wszystkim zielenią, błękitem, czernią, bielą oraz brązem. Są to kolory łagodne, natomiast Yang jest bardziej aktywnymi bartwami, takimi jak czerwień, żółć oraz pomarańcz.

Feng Shui - obrazek znaleziony na Pixabay.com

Feng Shui – obrazek znaleziony na Pixabay.com

W aranżacji według Feng Shui każdy kolor dominuje pewną ilością energii, a najwięcej jej posiada czerwień, która sprawia niekiedy, że ma się chęć do osiągania zamierzonych celów. Każdy kolor jest przedstawieniem jednego z pięciu żywiołów sztuki Feng Shui. Tymi żywiołami są ogień, ziemia, metal, woda oraz drzewo. Do każdego z nich dopasowane są odpowiednie cechy. Dla ognia są to: wysoka energia, pasja oraz namiętność, dla ziemi – spokój, nadzieja oraz stabilność. Metal z kolei to czystość, przejrzystość, ścisłość, dokładność, a woda wnosi świeżą, czystą energię, pełną spokoju i swobody. Ostatnim z żywiołów jest drzewo, które charakteryzuje się zdrowiem i witalnością.

Leave A Response